EASY TIMES

Zakup
krok po kroku

Zakup w Portugalii w czterech krokach 

1 Pierwszym krokiem będzie oczywiście wybór wymarzonego apartamentu lub domu i wynegocjowanie ze sprzedającym ceny jego zakupu.

2 Krok drugi to uzyskanie portugalskiego NIP (Número de Identificação Fiscal). W Portugalii nie można przeprowadzić żadnej transakcji ani zawrzeć jakiejkolwiek umowy jeśli nie posiada się lokalnego NIP. Uzyskanie portugalskiego NIP jest dosyć proste (potrzebny jest tylko polski dowód osobisty lub paszport), dla obywateli Unii Europejskiej jest bezpłatne i zajmuje na ogół nie dłużej niż dwa dni. Zajmiemy się tym dla Państwa!

3 Kolejnym, trzecim krokiem będzie zawarcie umowy zobowiązującej pomiędzy sprzedającym a kupującymi czyli po portugalsku: CPCV (Contrato de Promessa de Compra e Venda). Umowa ta określa co będzie przedmiotem transakcji (opis nieruchomości i wyposażenia), uzgodnioną cenę oraz termin na zawarcie umowy ostatecznej. Podpisanie umowy zobowiązującej wiąże się z koniecznością zapłaty zadatku przez kupujących na rzecz sprzedającego. Wysokość zadatku to na ogół 10% uzgodnionej ceny. Tak jak to jest w przypadku zadatku w Polsce, jeśli kupujący wycofają się z transakcji – zadatek przepada na rzecz sprzedającego. Jeśli wycofa się sprzedający – musi zwrócić kupującym podwójną wysokość zadatku. Ważna informacja: jeśli sprzedający będzie zwlekał ze zwrotem lub wręcz tego odmówi wtedy można go sądownie przymusić do przeniesienia własności nieruchomości.

4 Ostatni, czwarty krok to umowa przeniesienia własności. Zawierana jest zawsze w formie aktu notarialnego (Escritura do Imóvel). Treść umowy przygotowują prawnicy obu stron. Możemy polecić Państwu prawnika, także mówiącego po polsku. Po jej podpisaniu nieruchomość należy do Państwa. Marzenie się spełniło! Prawnik w Państwa imieniu zarejestruje przeniesienie własności w portugalskich księgach wieczystych oraz opłaci z przekazanych przez Państwo środków podatek od przeniesienia własności (6.5%) i opłatę skarbową (0.8%).

Wszystkie dokumenty prawne przetłumaczymy dla Państwa wygody na język polski.

Gotów na spełnianie marzeń?